ORDIN nr.946/299 din 2004
al ministrului sănătății și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.946 din 21 iulie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.299 din 20 iulie 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 711/6 aug. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
art.9 alin.(4)
  H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
art.4 alin.(7)
  H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
art. 10 alin. (1)


Vineri, 03 februarie 2023, 14:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.