ORDIN nr.979 din 30 iulie 2004
al ministrului sănătății privind eliberarea autorizației de liberă practică

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.979 din 30 iulie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Publicare: M.Of. nr. 724/11 aug. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
  L. nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
  L. nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (abrogata prin O.U.G. nr.144/2008)
  L. nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogata prin L. nr.95/2006)


Luni, 27 martie 2023, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.