ORDIN nr.323 din 6 august 2004
al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.323 din 6 august 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 726/12 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
art.62 alin.(3
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
art.9 alin.(4)
  O.U.G. nr.44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Functie activa:
Modifică: O. nr.275/2003 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (abrogat prin O. nr.356/2007)
Trimitere la: L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.356/2007 al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
odata cu:
O. nr.275/2003 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere


Vineri, 03 februarie 2023, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.