ORDIN nr.1.193 din 30 iunie 2004
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea și acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar și cu metroul

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.193 din 30 iunie 2004
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 734/13 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER
art.4 lit.e) liniuta 11, art.5 lit.b)
  H.G. nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
art.5 alin.(4)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.484/2014 al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 2001/16/CE


Duminică, 09 august 2020, 11:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.