ORDIN nr.328/321 din 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.328 din 18 mai 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Numar/data: Ordin nr.321 din 5 august 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 758/19 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane (abrogat prin O.U.G. nr.21/2008)
art.2 alin.(1)
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.019/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană (abrogat prin O.U.G. nr.21/2008)
Abrogat: O.U.G. nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004


Vineri, 03 februarie 2023, 15:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.