ORDIN nr.535 din 29 iulie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.535 din 29 iulie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 762/20 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
  L. nr.277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole (abrogata prin O.G. nr.37/2005)
art.17
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.418/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii (abrogat prin O. nr.772/2007)
  O. nr.174/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea și recunoașterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole (abrogat prin O. nr.171/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.171/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005


Joi, 01 iunie 2023, 17:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.