HOTĂRÂRE nr.1.440 din 2 septembrie 2004
privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.440 din 2 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 873/24 sep. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
art. 117
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.31/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
- modifică art. 27 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.143/2007 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
- modifică art. 27 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.433/2008 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
- modifică art.27 alin.(1) și (2)
Abrogat: L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
la data de 1 ianuarie 2013


Duminică, 19 ianuarie 2020, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.