LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.512 din 22 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 630/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1128/30 noi. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspenda, pâna la 31.12. 2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspenda, pâna la 31.12 2005, prevederile art. 32 alin. (2) si prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
suspenda, pâna la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
suspenda, pentru anul 2005, prevederile referitoare la acordarea primei de concediu de odihna prevazuta la art. 34 lit. f)
Trimitere la: O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.83/2011)
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.958/2004 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Modificată: O.U.G. nr.139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
modifică art. 26 alin. (1)
  L. nr.54/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
aprobă O.U.G.nr. 139/2004
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- rectifica bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2005
  O.U.G. nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- modifică și completează în mod corespunzător
  L. nr.3/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- aprobă O.U.G. nr. 155/2005


Joi, 02 februarie 2023, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.