ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 24 noiembrie 2004
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 24 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.125/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 37/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.01.2005
Publicare: M.Of. nr. 1138/2 dec. 2004
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
abrogă art. 27
  L. nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
abrogă art. 18 alin. (2)
Trimitere la: O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- modifica art. 12, art. 13, art. 16, art. 18, art. 23, art. 32 alin. (1), art. 35, art. 40, art. 41, art. 43, art. 44, anexa nr. I;introduce lit. d) la alin. (1) al art. 1, alin. (5) la art. 6, art. 251, alin. (3) la art. 32; abroga art. 3
Modificată: O.U.G. nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  L. nr.323/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 și abrogă art. 3 din O.U.G. nr. 63/2005
  L. nr.282/2006 pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifică anexa nr.I
  O.G. nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.G. nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- modifică art.24, art.251, art.41 alin.(1); introduce art.321, art.322, art.411, art.412; abrogă art.35
  O.G. nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifică art.5, art.6 alin.(2), art.6 alin.(5) și (6), art.7 alin.(3), art.8 alin.(1) partea introductivă, art.13 alin.(1) lit. C) și e), art.17, art.20 alin.(4), art.41 alin.(1), art.412, art.45; introduce art.51, art.52, alin.(7) și (8) la art.6, art.101, alin.(2) la art.11, alin.(5) la art.12, alin.(5) la art.13, art.401-407; înlocuiește anexele I-VIII la 1 aprilie 2008
dispune republicarea
  L. nr.304/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- aprobă cu modificări O.G. nr. 17/2008 și modifică art. 13 alin. (1) lit. c) și e), art. 412, anexa nr. I; introduce alin. (5) și (6) la art. 12, alin. (5) și (6) la art. 13
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 21 și art. 412 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța de urgență cu excepția art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 36, art. 37 și art. 411


Luni, 03 octombrie 2022, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.