ORDIN nr.368 din 26 noiembrie 2004
al ministrului integrării europene privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.368 din 26 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Integrării Europene
Publicare: M.Of. nr. 1192/14 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România
art. 5
  H.G. nr.1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Investiții în turism", care se finanțează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 și 2005, în cadrul programelor regionale specifice
art. 5
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.470/2004 al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004
  O. nr.117/2005 al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004
  O. nr.1.476/2006 al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004


Joi, 30 martie 2023, 23:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.