HOTĂRÂRE nr.50 din 13 ianuarie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.50 din 13 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 71/20 ian. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 200/3 mar. 2006
Republicare: M.Of. nr. 243/17 mar. 2006
Temei legal:
  L. nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 82
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 26 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului
Trimitere la: H.S. nr.16/1993 privind Regulamentul Senatului
  L. nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
  H.C.D. nr.8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
  L. nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
  L. nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  H.G. nr.314/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere și al prefecturilor (abrogat prin H.G. nr.369/2009)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  L. nr.590/2003 privind tratatele
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.617/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
- modifica si completeaza anexa
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 200/3 mar. 2006
Republicare: M.Of. nr. 243/17 mar. 2006
Modificat: H.G. nr.902/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
- modifică și completează anexa
Abrogat: H.G. nr.1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării
- la 1 feb. 2008


Joi, 15 aprilie 2021, 06:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.