ORDONANȚĂ nr.8 din 20 ianuarie 2005
privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.8 din 20 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.154/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 46/2005
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 101/31 ian. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. II.1
Functie activa:
Modifică: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
modifică art. 4, art. 5 alin. (3); abrogă art. 5 alin. (4) si (5)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
abrogă art. 16 alin. (5) lit. c), alin. (6), alin. (7)
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
modifică corespunzator
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 18 alin. (4)
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (2)-(4), art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (2); abrogă art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 10 alin. (3) si (4), art. 18
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
modifică art. 4, art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (1)
Trimitere la: L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  L. nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  L. nr.243/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifica art. 3 pct. 1, art. 4, art. 5 pct. 4, art. 6 pct. 1 si 3


Miercuri, 08 februarie 2023, 14:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.