HOTĂRÂRE nr.60 din 21 ianuarie 2005
privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.60 din 21 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 105/1 feb. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 161/23 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 12 alin. (1) si (2)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 33 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
totodata, abrogă:
H.G. nr.866/2004 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
H.G. nr.1.625/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Trimitere la: H.G. nr.811/1992 privind organizarea și functionarea Ministerului Culturii (abrogat prin H.G. nr.461/1994)
  H.G. nr.567/1993 privind organizarea și functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.854/2000)
  H.G. nr.11/1995 privind comasarea societatilor comerciale "Sala Palatului" - S.A. Bucuresti și "Olimp" - S.A. Bucuresti cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.445/1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.639/1995 privind transmiterea unor bunuri din și in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.39/1996 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile trecute nelegal in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti
  H.G. nr.64/1996 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.639/1995
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  H.G. nr.596/1996 privind transmiterea unor imobile in proprietatea publica a statului și in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  H.G. nr.213/1998 privind numirea în functia de prefect al județului Sibiu
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A
  H.G. nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
  L. nr.122/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării
  H.G. nr.462/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
  H.G. nr.1.123/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
  H.G. nr.1.173/2001 pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și pentru schimbarea administratorului unor imobile
  H.G. nr.1.224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
  H.G. nr.172/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Locato“ în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
  O.U.G. nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato“ de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  H.G. nr.868/2002 privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercială "Neptun Olimp" - S.A. și Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.488/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.1.156/2007)
  H.G. nr.1.398/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri
  H.G. nr.1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.109/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
  H.G. nr.866/2004 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
  H.G. nr.1.031/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile și modificarea unor acte normative
  L. nr.336/2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  H.G. nr.1.709/2004 privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
  H.G. nr.1.803/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.880/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.2.051/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.2.375/2004 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru reglementarea situației juridice a unor imobile
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 161/23 feb. 2005
Modificat: H.G. nr.160/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării
modifică patrimoniul
  H.G. nr.265/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică art. 6 alin. (2) si alin. (5), art. 10, art. 11; înlocuiește anexele nr. 1-5
  H.G. nr.277/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.029/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică art.10, anexa nr.1
  H.G. nr.30/2006 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică și completează anexa nr. 4
  H.G. nr.1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" (abrogat prin O.U.G. nr.109/2017)
- modifică, la data semnării protocolului de preluare prevăzut la art. 8, anexa nr. 2 și 4
  O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art.11 pct.3 din anexa nr.1
  H.G. nr.1.142/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.181/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății Publice
- modifică anexa nr.4
  H.G. nr.1.332/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
- modifică anexa nr. 2; modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.496/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.563/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.564/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al orașului Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Orașului Măgurele, județul Ilfov
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.33/2008 privind ieșirea din indiviziune cu suprafețele de teren și construcțiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului ”Casa Presei Libere” din municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și, respectiv, în capitalul social al Companiei Naționale a Imprimeriilor ”Coresi” - S.A.
- se modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.66/2008 privind mandatarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” să pună în executare Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în Cauza Hirschhorn împotriva României
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.146/2008 pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Financiare
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.226/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.408/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
- modifică anexa nr.4
  H.G. nr.633/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.655/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.774/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian"
- modifică anexa nr. 4 în mod corespunzător
  H.G. nr.871/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează anexa nr. 4
  H.G. nr.880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.966/2008 pentru trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății Publice în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de stat" și pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează anexa nr. 4
  H.G. nr.1.133/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, precum și modificarea unor acte normative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.260/2010 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 4
  H.G. nr.378/2010 pentru modificarea suprafețelor de teren ale unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.571/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică art. 6 alin. (1), anexa nr. 1; introduce alin. (11) și (12) la art. 6
  H.G. nr.1.088/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 4
  H.G. nr.144/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează anexa nr.4
  H.G. nr.485/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.107/2011 privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 4
  H.G. nr.1.291/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Europene
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.671/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.12/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității Sălii Palatului și pentru modificarea unor acte normative
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.145/2013 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.321/2014 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.747/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și In administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.135/2014 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.31/2015 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
- modifică anexa nr. 4; completează anexa nr. 3
  H.G. nr.59/2016 privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru completarea unor acte normative
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.260/2017 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexele nr. 3 și 4
  H.G. nr.801/2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
- modifică anexa nr. 4; completează anexa nr. 3
  H.G. nr.822/2017 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3 și anexa nr. 4
  H.G. nr.842/2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 3
  O.U.G. nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia (abrogata prin O.U.G. nr.70/2018)
  H.G. nr.60/2018 privind modificarea descrierii tehnice și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea înaltei Curți de Casație și Justiție în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  O.U.G. nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.708/2018 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru aceste imobile și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3 si anexa nr. 4
  H.G. nr.736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.749/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4; completează anexa nr. 3
  H.G. nr.873/2018 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează anexa nr. 4
  H.G. nr.875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.926/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.14/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexele nr. 3 si 4
  H.G. nr.134/2020 pentru abrogarea unor numere curente din anexele nr. 4 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexele nr. 4 si 5
  H.G. nr.389/2020 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.495/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.706/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.484/2022 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 4 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si a anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică si completează anexa nr. 4; completează anexa nr. 5
  H.G. nr.620/2022 privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia


Marți, 29 noiembrie 2022, 05:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.