ORDIN nr.246 din 4 martie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.246 din 4 martie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 206/10 mar. 2005
Functie activa:
Trimitere la: N.M. nr.16.144/1995 privind confectionarea, completarea și utilizarea Ordinului de plata pentru trezoreria statului pe suport hartie (OPHT) in operatiuni de decontari
  O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
  O. nr.1.870/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății (abrogat prin O. nr.2.937/2016)
  N. nr.1/2005 privind modul unitar de completare a mențiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS și în casa de compensare automată
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.235/2006 al ministrului finanțelor publice privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale
  O. nr.1.648/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.525/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și a formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.2.007/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
  O. nr.1.798/2014 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
  O. nr.1.113/2015 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
  O. nr.983/2017 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
  O. nr.2.541/2017 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
  O. nr.2.998/2017 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor putilice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)
  O. nr.56/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
  O. nr.547/2020 al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005
  O. nr.1.819/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017
  O. nr.1.459/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și de modificare și completare a anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
  O. nr.115/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur


Luni, 06 februarie 2023, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.