ORDIN nr.183 din 10 martie 2005
al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.183 din 10 martie 2005
Emitent: Ministerul Sănătății
Publicare: M.Of. nr. 228/18 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.672/2002 privind auditul public intern
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.814/2005 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.1.284/2006 al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
- modifică titlul
  O. nr.929/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.1.721/2015 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului sănătății
  O. nr.926/2017 al ministrului sănătății pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie- management al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.1.390/2017 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.812/2019 al ministrului sănătății pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.1.014/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componentei Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie¬management al Agenției Naționale de Transplant


Vineri, 31 martie 2023, 12:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.