ORDIN nr.5.287 din 15 noiembrie 2004
al ministrului educației și cercetării privind programele valabile pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.287 din 15 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 327/19 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 154 alin. (1)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3)
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.5.620/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar


Duminică, 05 februarie 2023, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.