ORDIN nr.467 din 14 aprilie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.467 din 14 aprilie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 351/26 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata și de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
  H.G. nr.966/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  H.G. nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
  O. nr.1.840/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.G. nr.5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.G. nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  H.G. nr.84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.246/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 01:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.