ORDIN nr.619 din 16 mai 2005
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.619 din 16 mai 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 480/7 iun. 2005
Temei legal:
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
art. 2, art. 3, art. 19 si art. 24
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.151/2006 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (abrogat prin O. nr.1.059/2008)

dispune republicarea
Abrogat: O. nr.1.059/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 02:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.