ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 29 iunie 2005
pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.63 din 29 iunie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.323/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 370/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.07.2005
Publicare: M.Of. nr. 568/1 iul. 2005 text
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.U.G. nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.U.G. nr.118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.G. nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.G. nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.G. nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.U.G. nr.18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
Trimitere la: L. nr.28/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.231/2005 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007
  H.G. nr.232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
  L. nr.83/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
  L. nr.84/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
  L. nr.100/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
  L. nr.138/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.144/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
abrogă art.3
Aprobată cu modificări: L. nr.323/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- modifică art. 4 alin. (1); abrogă art. 3


Vineri, 02 decembrie 2022, 19:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.