HOTĂRÂRE nr.621 din 23 iunie 2005
privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.621 din 23 iunie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 639/20 iul. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art.54 pct.1 lit. e)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
totodata, abrogă:
H.G. nr.899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
Trimitere la: L. nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (abrogata prin O.U.G. nr.196/2005)
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  L. nr.139/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.338/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin O. nr.1.229/2005)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.872/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
- modifică art.7, art.10 alin.(2), art.13 alin.(1), art.16 alin.(1) și (3), art.17 alin.(2), art.20 alin.(2) lit.a), art.24, art.26 alin.(1) lit.e) și f), art.27, anexa nr.1; introduce alin. (7) și (8) la art. 16; înlocuiește anexa nr. 4
  H.G. nr.247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- modifică art. 10 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 19 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 25, art. 26, art. 27, anexele nr. 1 și 2; introduce alin. (6) la art. 10, alin. (2) la art. 14; abrogă art. 19 alin. (2), art. 31; înlocuiește anexa nr. 4
Abrogat: L. nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje


Joi, 08 decembrie 2022, 01:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.