ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 14 iulie 2005
privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.102 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.260/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 330/2005
Cu functie: de abrogare
În vigoare: la data aderării României la Uniunea Europeană
Publicare: M.Of. nr. 646/21 iul. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 774/2 noi. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.309/2004 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- la data aderarii României la Uniunea Europeana
Trimitere la: L. nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului
  O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.260/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- modifică art. 6 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 29 alin. (1), titlul cap. IV; introduce alin. (3) la art. 17, alin. (6) la art. 19
Modificată: O.G. nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
la data aderării României la Uniunea Europeană
dispune republicarea
  L. nr.500/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2006 și modifică art. 6 alin. (2), art. 10, art. 15 lit. a), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 29, art. 291 alin. (1) și (3), art. 30 alin. (3), art. 331 ; introduce art. 332și o notă privind transpunerea directivelor europene după art. 35; abrogă art. 28, art. 34 40 și 42
  L. nr.80/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) pct. 1 și 2, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (3) și (4), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a) și d), art. 13 alin. (2) - (6), art. 15 partea introductivă și lit. a), art. 16 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (1) partea introductivă și alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. b) partea introductivă și pct. (iii), art. 21 alin. (2), art. 23 alin. (1) lit. a) - c) și alin. (5), art. 24 alin. (2), art. 241, art. 242, art. 243, art. 25 alin. (1), (2), (41), (6) și (7), art. 27 alin. (10), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (3) și (4), art. 321alin. (1), art. 33 alin. (1); introduce pct. 8 și 9 la art. 2 alin. (1), alin. (5) la art. 5, alin. (21) - (23) la art. 10, alin. (11) la art. 12, alin. (21) la art. 16, alin. (4) și (5) la art. 17, alin. (61) la art. 19, alin. (3) la art. 20, alin. (11) la art. 21, art. 211, alin. (21) și (22) la art. 22, lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (6) - (8) la art. 23, alin. (6) la art. 24, art. 244, alin. (61) la art. 25, art. 251, alin. (11) la art. 30, alin. (3) la art. 311, alin. (2) la art. 332; abrogă art. 9, art. 13 alin. (7), art. 18, art. 19 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (6) și (9), art. 30 alin. (3); înlocuiește sintagma "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma " asigurare de sănătate"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 774/2 noi. 2011
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 34-36
  O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- introduce art. 411 - 414
dispune republicarea
  L. nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 411 alin. (2) și (5), art. 411 alin. (6) lit. c), art. 411 alin. (9), art. 412, art. 413 alin. (2), (4) și (5), art. 413 alin. (6); introduce alin. (51) la art. 413
  L. nr.315/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilorr statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
- modifică art. 5 alin. (3)
  L. nr.327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
- modifică art. 6, art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (6), art. 21 alin. (7), art. 27 alin. (8), art. 29, art. 30 alin. (5), denumirea sectiunii a 3-a de la cap. IV, art. 33; introduce alin. (21) si (22) la art. 12, alin. (61) la art. 21, alin. (3) - (6) la art. 28, sectiunea 11 cu art. 291 si 292, art. 311, art. 331
  L. nr.247/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind documentele de sedere eliberate cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora, precum si în domeniul străinilor
- modifică art. 291 alin. (3), art. 411 si art. 413; abrogă art. 40 alin. (2), art. 412 si art. 414


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 02:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.