HOTĂRÂRE nr.757 din 14 iulie 2005
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Tulcea"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.757 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 656/25 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia


Vineri, 03 februarie 2023, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.