ORDIN nr.721 din 7 iulie 2005
al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.721 din 7 iulie 2005
Emitent: Ministerul Sănătății
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 668/27 iul. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
art. 13
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
  L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.171/2006 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
  O. nr.818/2007 al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 721/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
  O. nr.1.397/2007 al ministrului sănătății publice privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
  O. nr.1.424/2007 al ministrului sănătății publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
  O. nr.1.068/2008 al ministrului sănătății publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
  O. nr.1.524/2008 al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.721/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
Abrogat: O. nr.547/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Luni, 30 ianuarie 2023, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.