ORDONANȚĂ nr.41 din 14 iulie 2005
privind reglementarea unor măsuri financiare
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.97/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 460/2005
Cu functie: de baza, de modificare
Publicare: M.Of. nr. 677/28 iul. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. II.3
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  O.U.G. nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
  O.U.G. nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
suspendă până la data de 31 decembrie 2006 alin. (3) al art. 49
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
abrogă secțiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă alin. (3) al art. 13 din cap. I secțiunea a 6-a "Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în condiții de transparență și competitivitate"
Trimitere la: H.G. nr.794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartida
  H.G. nr.850/1999 privind aprobarea unei achiziții publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătății, în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Colțea și refacerii Bisericii Colțea și pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia
  L. nr.22/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  O.G. nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  L. nr.324/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  L. nr.382/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.U.G. nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.381/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  L. nr.122/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
  L. nr.146/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglemetarea unor măsuri financiare
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- introduce art. 7 la secțiunea a 4-a a cap. I
Aprobată cu modificări: L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art.2 din cap.I secțiunea 1, art.3 alin.(1) din cap.I secțiunea a 2-a, cap. II secțiunea a 3-a art. III pct.1, pct.2 și pct.3, cap.II secț. a 5-a art.V pct.1 și 2; introduce pct.4 la cap.II secțiunea a 3-a art.III, secțiunea a 41 -a la cap.II
Modificată: O.G. nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică titlul secțiunii 1 a capitolului I; introduce art.21 și 22
  O.U.G. nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- abrogă art. 3 alin. (1) din secțiunea a 2- a a cap. I
  L. nr.188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
- abrogă art. 2, art. 21


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.