HOTĂRÂRE nr.793 din 14 iulie 2005
privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.793 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 743/16 aug. 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
  L. nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (abrogata prin L. nr.241/2005)
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
  L. nr.263/2002 pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
  H.G. nr.521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituție unică de contact cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) al Uniunii Europene (abrogat prin H.G. nr.1.348/2004)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  R. nr.8/2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute (abrogat prin R. nr.17/2011)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  L. nr.529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  H.G. nr.1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogat prin H.G. nr.1.306/2007)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori (abrogata prin L. nr.278/2006)
  H.G. nr.1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
  O.U.G. nr.22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.235/2005 privind sesizarea de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002
  L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.211/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
- înlocuiește anexa


Vineri, 02 decembrie 2022, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.