ORDIN nr.1.702 din 14 noiembrie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate (abrogat prin O. nr.86/2013)
  O. nr.1.649/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)


Miercuri, 29 martie 2023, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.