ORDIN nr.171 din 13 martie 2006
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.171 din 13 martie 2006
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 280/28 mar. 2006
Functie activa:
Abrogă: O. nr.174/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea și recunoașterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole
  O. nr.535/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole
  O. nr.536/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători
  O. nr.537/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea statutului-cadru al grupurilor de producători
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.684/2007 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume (abrogat prin O. nr.694/2008)
  O. nr.244/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 (abrogat prin O. nr.358/2016)
Abrogat: O. nr.358/2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice


Vineri, 31 martie 2023, 12:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.