LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006
serviciului de salubrizare a localităților
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.101 din 25 aprilie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 517/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la un an de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 393/8 mai. 2006 text
Republicare: M.Of. nr. 658/8 sep. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
la 8 mai 2007
totodata, abrogă:
L. nr.139/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
la 8 mai 2007
Modifică: O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
abrogă art. 42 lit. a) și d)
la 8 mai 2007
  O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
abrogă art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 5 pct. 1 lit. d)
la 8 mai 2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.439/2006 pentru promulgarea Legii serviciului de salubrizare a localităților
Modificată: O.U.G. nr.92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
- modifică art.1 alin.(2), art.2 alin.(2), art.5 alin.(1), art.5 alin.(2) partea introductivă, art.6 alin.(1) partea introductivă, art.8 alin.(1) lit. a), art.11alin.(2) și (3), art.12 alin.(1) partea introductivă, art.12 alin.(2), art.13 alin.(3), art.14 alin.(3), art.19 alin.(2) lit. e), art.21alin.(2), art.24 alin.(2) și (4), art.27 alin.(2) lit. a), art.30 alin.(3); introduce alin.(6) la art.26
  L. nr.224/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 92/2007 și modifică art.1 alin. (2), art.2 alin. (1), art. 2 alin. (2), art.2 alin. (3) lit. k), art.5 alin. (1), art.5 alin. (2) partea introductivă, art.6 alin. (1) partea introductivă, art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art.8 alin. (1) lit. a), art. 9 partea introductivă și lit. f), art. 11 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (2) lit. e), art.21 alin. (2), art.24 alin. (2) și (4), art. 27 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (3), art.32, art.35; introduce art. 61,
  L. nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. a), b), d), e), h), j) și k), art. 2 alin. (4), art. 4 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (1) partea introductivă și lit. j), art. 9 partea introductivă și lit. b), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (2) și (3), art. 20 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), art. 24 alin. (6) lit. d), art. 25 lit. a), art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. b), art. 30 alin. (2) și (3), art. 32, art. 34, art. 36 alin. (1); introduce alin. (31)-(38) la art. 2, alin. (31) și (32) la art. 4, alin. (5) la art. 4, lit. m) la art. 5 alin. (2), lit. p) și q) la art. 6 alin. (1), introduce lit. f), g) și h) la art. 8 alin. (1), alin. (4) la art. 13, alin. (4) la art. 14, alin. (11) la art. 20, alin. (21) și (22) la art. 26, alin. (41) și (42) la art. 26, lit. d) și e) la art. 30 alin. (1), alin. (21)-(24) la art. 30; abrogă art. 2 alin. (3) lit. i), art. 22, art. 26 alin. (1) și (6)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 658/8 sep. 2014
Modificată: O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
- abrogă art. 15 alin. (2)-(4)
  O.U.G. nr.133/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006
- modifică art. 2, art. 4 alin. (1)-(4) si (7), art. 6 partea introductivă si lit. i), k), l), n), o), p) si q) ale alin. (1), art. 6 alin. (2) si (3), art. 8, art. 9 alin. (1) lit. f) si g), art. 11 alin. (3), art. 13, art. 14 alin. (3) si (4), art. 16, art. 17 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2) lit. a) si e), art. 21 alin. (2)-(4), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (4), art. 24 partea introductivă a alin. (6) si lit. b) si d), art. 26 alin. (1)-(5), art. 26 partea introductivă a alin. (8), art. 27 alin. (1), art. 32 lit. a), art. 35 si art. 36 alin. (1); introduce alin. (81) si (111) la art. 2, alin. (8) si (9) la art. 4, lit. k1), k2), l1) si l2) la art. 6 alin. (1), alin. (4)-(7) la art. 11, art. 141-149, alin. (3) si (4) la art. 23, alin. (51) la art. 26, cap. V1 cu art. 281 - 2823 si art. 321; în tot cuprinsul legii, sintagma „taxa specială” se înlocuieste cu sintagma „taxă de salubrizare”.
dispune republicarea


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.