ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Fisa actului

Descriptori:

Asociații de proprietari, locuințe
reducerea riscului seismic, obligații
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
vezi:  Energie termică
vezi:  Risc seismic

Autorizație
de construcție
scutiri de taxă, persoane fizice pentru lucrări de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuință
O.G. nr.20/1994

Casa de Economii și Consemnațiuni
credite bancare pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, condiții
O.G. nr.20/1994

Clădiri
risc seismic
măsuri
O.G. nr.20/1994

Consilii locale și județene
competență referitoare la
reducere risc seismic
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.579/1998
H.G. nr.844/1999

Construcții
ale proprietarilor, afectate de seisme, obligații
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.844/1999

demolare, reducere risc seismic, raport de expertiză tehnică
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.925/1995
O. nr.38/N/1999   (M.L.P.A.T.)

fond construit existent, reducere risc seismic
O.G. nr.20/1994

Credite
bancare, C.E.C., reducere risc seismic al construcțiilor existente, condiții
O.G. nr.20/1994

Cutremur
educație antiseismică a populației
O.G. nr.20/1994
O.G. nr.47/1994
O. nr.15/N/19a/2.286/1999   (M.L.P.A.T., D.A.P.L.)

Expertize
tehnice, construcții, stare tehnică, efectuare, condiții
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.844/1999

Experți
tehnici
autorizați pentru construcții, risc seismic, obligații
O.G. nr.20/1994

Ipotecă
locuință, credite bancare, reducere risc seismic, condiții
O.G. nr.20/1994

Locuință
ipotecă, credite bancare, reducere risc seismic, condiții
O.G. nr.20/1994

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
O.G. nr.20/1994

Populație
educație antiseismică a populației
O.G. nr.20/1994
O.G. nr.47/1994
O. nr.15/N/19a/2.286/1999   (M.L.P.A.T., D.A.P.L.)

Proprietar
de locuință
măsuri de reducere a riscului seismic
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.844/1999

Risc seismic
construcții existente, măsuri
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.844/1999

Seisme
construcții, reducerea riscului seismic, măsuri de intervenții
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.579/1998
H.G. nr.844/1999

educație antiseismică a populației
O.G. nr.20/1994
O.G. nr.47/1994
O. nr.15/N/19a/2.286/1999   (M.L.P.A.T., D.A.P.L.)


Joi, 22 aprilie 2021, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.