ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.351/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 5 alin. (2) lit. b), art. 8, art. 10 alin. (1) lit. b) și alin. (2), precum și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată
  D.C.C. nr.816/2018 DECIZIA nr. 816 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, și ale art. 2 alin. (61) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
- art. 2 alin. (61) (respinge ca neîntemeiată)


Duminică, 18 aprilie 2021, 09:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.