ORDONANȚĂ nr.38 din 5 august 1994
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri și acordarea de indemnizatii unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.38 din 5 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.130/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 225/19 aug. 1994 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.130/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor
Modificată: O.U.G. nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala și nivelul salariului de baza minim brut pe tara
modifică art.1 alin.(1) și (3), art.2; elimină nota din anexă
  H.G. nr.12/1998 privind aprobarea majorarii numarului de posturi din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acorda contributii de la buget (abrogat prin O.G. nr.72/2000)
  L. nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (abrogata prin L. nr.330/2009)
încetează aplicarea dispozițiilor cu privire la contribuția de la bugetul de stat
  O.U.G. nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei
modifică art.1 alin.(1)
  O.G. nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România (abrogata prin O.G. nr.82/2001)
abrogă O.G.nr.38/1994 cu excepția prevederilor art.1 alin.(1)
  O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
abrogă la 1 ianuarie 2002 O.G.nr.38/1994 cu excepția art.1 alin.(1)


Luni, 20 martie 2023, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.