ORDONANȚĂ nr.39 din 5 august 1994
privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.39 din 5 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.134/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 240/29 aug. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 24/2 feb. 1995
  M.Of. nr. 182/8 aug. 1996
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
înlocuiește salariile din anexele legii începând cu 1 oct 1994
  L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar
Republicare: M.Of. nr. 24/2 feb. 1995
Modificată: H.G. nr.275/1995 privind majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor in unele unitati bugetare (abrogat prin L. nr.154/1998)
  O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
  O.G. nr.10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare și din alocatii de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati
  H.G. nr.87/1996 privind majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din Institutul "Cantacuzino" Bucuresti
  H.G. nr.117/1996 cu privire la stabilirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul cu studii universitare de scurta durata din unitatile bugetare
  L. nr.85/1996 pentru completarea și modificarea Ordonantei Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr.134/1994
Republicare: M.Of. nr. 182/8 aug. 1996
Modificată: O.U.G. nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala și nivelul salariului de baza minim brut pe tara
modifică anexa nr.15 din L.nr.85/1996
  L. nr.17/1998 pentru completarea pct. II al anexei nr.V/1 la Ordonanta Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza
completează anexa nr.V/1
  O.G. nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal (abrogata prin O.U.G. nr.10/2004)
înlocuiește anexa III/1 (cap.III 2 poz.2.2.) cu capitolul II al anexei nr.1 la Statut), anexa nr.V/7 cu anexa nr.3 la Statut, cu excepția pct.1 din nota la anexă care se aplică personalului de altă specialitate decât cel vamal
  O.U.G. nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice (abrogata prin O.U.G. nr.1/2010)
modifică anexele nr.II/1, II/2, II/4, III/1, III/2, III/3, V/1, V/1A, V/3, V/4, V/5, V/8, V/9, V/9A, V/9B, V/10, V/10A, V/11
  L. nr.92/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice (abrogata prin O.U.G. nr.1/2010)
modifică anexele nr.II/1, II/2, II/4, III/1, III/3
  L. nr.126/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară
modifică anexa nr.15 din L.nr.85/1996
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază, precum și prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr.I/1 - I/4; I/5 nr.crt.2, I/6 și I/7; II/1 - II/6; III/1 și III/2 (cu excepția pct.8 din notă); III/3, precum și anexele nr.V/1, V/1a, V/2 - V/10 A; V/11 (cu excepția cap.IV Corpul gardienilor publici) și V/12, prevederile art.4, și prevederile referitoare la majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activități de producție organizate în subordinea consiliilor locale și județene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului
  O.G. nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
abrogă anexa III/1 cap.I lit.a pct.1(numai cu privire la salarizarea personalului diplomatic și consular)
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
abrogă anexele nr.IV/1 și IV/2
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Duminică, 05 februarie 2023, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.