ORDONANȚĂ nr.65 din 24 august 1994
privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
Fisa actului

Descriptori:

Concurs
ocupare post de
contabil autorizat și expert contabil
O.G. nr.65/1994

Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați
organizare
O.G. nr.65/1994

Contabil
autorizat
O.G. nr.65/1994
H.G. nr.562/2000

Control fiscal
asupra activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor acestora
O.G. nr.65/1994

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
înființare, organizarea activității, regulament
O.G. nr.65/1994

organizare examene de admitere la accesul profesiei de expert contabil și contabil autorizat, condiții
O.G. nr.65/1994
H.G. nr.562/2000

Expertize
contabile, organizarea activității
O.G. nr.65/1994

judiciare, dispuse, organizare, onorarii
O.G. nr.65/1994
O.G. nr.2/2000

Experți
contabili și contabili autorizați, acces la calitate, certificat de stagiu, condiții
O.G. nr.65/1994
H.G. nr.562/2000

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
O.G. nr.65/1994

Liber-profesioniști
profesii autorizate
experți contabili
O.G. nr.65/1994
H.G. nr.562/2000


Luni, 06 februarie 2023, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.