LEGEA - CADRU nr.195 din 22 mai 2006
a descentralizării
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului
  H.G. nr.1.395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011


Vineri, 12 august 2022, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.