LEGEA nr.241 din 22 iunie 2006
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.241 din 22 iunie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 514/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.
Publicare: M.Of. nr. 563/29 iun. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 60/25 ian. 2007
Republicare: M.Of. nr. 85/8 feb. 2013
  M.Of. nr. 679/7 sep. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
- la 21 martie 2007
totodata, abrogă:
L. nr.634/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
- la 21 martie 2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.852/2006 pentru promulgarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Rectificare: M.Of. nr. 60/25 ian. 2007
Modificată: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. i), lit. j) și lit. u), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (4), art. 21, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 27, art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. b) și c), art. 41 alin. (1) partea introductivă și alin. (2); introduce alin. (21) la art. 1, lit. j1) și v1) la art. 3, alin. (11) la art. 17, art. 211, alin. (7) la art. 30; abrogă art. 8 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare"
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (1) și (2)
dispune republicarea
  L. nr.204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 13/2008 și modifică art. 1 alin. (2) și (21), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. j1) și lit. v1), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) și (11), art. 20 alin. (1) și (4), art. 21 alin. (2), art. 211, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2) partea introductivă, art. 38 alin. (3) lit. b) și c), art. 41 alin. (1) partea introductivă, alin. (2); introduce alin. (21) la art. 4, lit. k) la art. 12 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 30, alin. (6)-(8) la art. 34; abrogă art. 16 alin. (2) lit. b)-d); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare"
Republicare: M.Of. nr. 85/8 feb. 2013
Modificată: L. nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. a), d) și i), art. 15 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 35 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (6), art. 35 alin. (7) și (8), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (5); introduce lit. w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) și ah) la art. 3 lit. c1) la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 11, alin. (4) la art. 11, lit. l) și m) la art. 12 alin. (1), alin. (21) la art. 27, alin. (5) la art. 27, alin. (4) - (7) la art. 28, alin. (11) - (18) la art. 31, alin. (51) la art. 31, alin. (71) la art. 31, alin. (11) și (12) la art. 31, alin. (21) la art. 32, alin. (5) și (6) la art. 32, alin. (11)-(13) la art. 35, alin. (61) la art. 35, lit. g) la art. 39 alin. (4), alin. (41) la art. 39, alin. (11) la art. 40; abrogă art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (4)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 679/7 sep. 2015
Modificată: L. nr.215/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. 12 alin. (1) lit. m); introduce lit. n) la art. 12 alin. (1), art. 121, art. 122 si alin. (23) si (24) la art. 31
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- abrogă art. 31 alin. (23) si (24)
  L. nr.121/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
- modifică Cap. V1
  O.U.G. nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. 2 alin. (4), art. 12 alin. (1) lit. n), art. 16 alin. (2) lit. b), art. 31 alin. (4), art. 31 alin. (14), art. 35 alin. (3) si (5), art. 36 alin. (4) si (6) si art. 40 alin. (2); introduce lit. ai) si aj) la art. 3, alin. (8) la art. 121, lit. h) si i) (lit. i) la data de 29 ianuarie 2022) la art. 14, alin. (11) la art. 16, lit. c) si d) la art. 16 alin. (2), alin. (3) la art. 25, alin. (141) si (142) la art. 31, art. 361-367si alin. (51) la art. 39; abrogă art. 36 alin. (5)


Joi, 02 februarie 2023, 04:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.