ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.54 din 28 iunie 2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.927/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.399/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 59 alin. (1)


Duminică, 02 octombrie 2022, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.