LEGE nr.273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.183/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 și ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) și (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 și ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  D.C.C. nr.843/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.319/2010 DECIZIA nr. 319 din 23 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.265/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
art. 61 alin. (3)


Luni, 08 august 2022, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.