LEGE nr.273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
  O. nr.173/2010 al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  H.G. nr.886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  O. nr.232/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
  O. nr.244/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
  O. nr.2.697/2010 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat
  O. nr.2.839/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  O. nr.11/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicației informatice privind transmiterea în format electronic a informațiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
  O. nr.85/2011 al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.246/2015)
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.U.G. nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  O. nr.1.853/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
  O. nr.1.865/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
  O. nr.138/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia
  H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012


Luni, 08 august 2022, 18:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.