LEGE nr.307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.166/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
art. 17 alin. (2)
  O. nr.187/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț
  O. nr.211/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații
  O. nr.234/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
art. 17 alin. (2)
  O. nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă (abrogat prin O. nr.129/2016)
art. 17 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (9)
  O. nr.88/2012 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
art. 50 alin. (3)


Marți, 19 ianuarie 2021, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.