HOTĂRÂRE nr.1.217 din 6 septembrie 2006
privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.217 din 6 septembrie 2006
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 808/26 sep. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS
  H.G. nr.385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.584/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) si (3), art. 2 alin. (2) partea introductivă si lit. a), b), f) si g), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 7, art. 8, art. 11, art. 13, art. 14 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 12; abrogă art. 17 si anexele nr. 1-3; În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei” se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Muncii si Protectiei Sociale”, sintagma „Directia politici, strategii, programe incluziune socială” se înlocuieste cu sintagma „Directia cu atributii în domeniul politicilor de servicii sociale”, iar sintagma „unitate de incluziune socială” se înlocuieste cu sintagma „compartiment de incluziune socială”.
dispune republicarea


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.