ORDIN nr.240 din 6 octombrie 2006
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor și condițiile de sănătate pentru producerea și punerea pe piață a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.240 din 6 octombrie 2006
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 855/18 oct. 2006
Functie activa:
Abrogă: O. nr.45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspata de porcine, vanat (urs, mistret) și cabaline, și a Normei sanitare veterinare cuprinzand masurile de supraveghere și control al unor substante și al reziduurilor acestora la animalele vii și produsele lor
- La data de 1 ianuarie 2007
  O. nr.192/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condițiile minime de igienă pentru produsele din pescuit obținute la bordul vaselor de pescuit
  O. nr.243/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea moluștelor bivalve vii
  O. nr.329/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea produselor din pescuit
  O. nr.346/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile generale de igienă în exploatațiile de animale producătoare de lapte
  O. nr.356/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate și igienă pentru producerea și comercializarea produselor din ouă
  O. nr.389/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte
  O. nr.391/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de carne proaspătă de pasăre
  O. nr.401/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializareaa cărnii proaspete
  O. nr.402/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea și comerțul cu carne proaspătă de pasăre
  O. nr.490/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile pentru producerea și comercializarea cărnii tocate și a cărnii preparate
  O. nr.535/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate care reglementează comerțul dintre România și statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspătă
  O. nr.559/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică și de sănătate a animalelor, care reglementează producerea și comercializarea cărnii de iepure și a cărnii de vânat de crescătorie
  O. nr.46/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor care reglementează comerțul cu produse din carne dintre România și statele membre ale Uniunii Europene
  O. nr.75/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile în care se stabilesc listele provizorii cu unitățile din țările terțe din care se avizează importul anumitor produse de origine animală, produse din pescuit sau moluște bivalve vii
  O. nr.119/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală și de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic și la comercializarea cărnii de vânat sălbatic
  O. nr.322/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală


Marți, 19 ianuarie 2021, 13:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.