LEGEA nr.13 din 9 ianuarie 2007
energiei electrice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.23/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.114/2013)
art. 9 alin. (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și h), art. 73
  O. nr.25/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00
art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) și h)
  O. nr.26/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare (abrogat prin O. nr.115/2013)
  O. nr.28/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - conținut-cadru (abrogat prin O. nr.74/2014)
  O. nr.29/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 (abrogat prin O. nr.11/2013)
  O. nr.35/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare de energie electrică (abrogat prin O. nr.31/2018)
  O. nr.36/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010
art. 9 alin. (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a), c), e) și h)
  O. nr.37/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea prețului de referință pentru energia electrică și a prețurilor reglementate pentru energia electrică practicate de producătorii de energie electrică și termică în cogenerare ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
art. 9 alin. (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a), c), e) și h)
  O. nr.38/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2009 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuție
art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) și n), art. 76 alin. (1)
  O. nr.44/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuție (abrogat prin O. nr.24/2012)
art. 9 alin. (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și e), art. 74 lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79, art. 80
  O. nr.45/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieței centralizate participanților la piețele administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice (abrogat prin O. nr.52/2012)
art. 9 alin. (8) și (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. e), art. 74 lit. b) și g), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3)
  O. nr.43/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit] și a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție încheiat între [producător de energie electrică] și [operator de distribuție] (abrogat prin O. nr.34/2019)
art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), f) și h)
  O. nr.1/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producției prioritare de energie electrică
  O. nr.4/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licență pentru preluarea desfășurării serviciului de distribuție a energiei electrice
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  H.G. nr.135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora
art. 16 alin. (5)
  O. nr.8/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  O. nr.6/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică (abrogat prin O. nr.78/2014)
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și h)
  O. nr.7/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminară în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea (abrogat prin O. nr.115/2014)
art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și h)
  O. nr.15/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 8 alin. (2)
  O. nr.13/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind ajustarea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  O. nr.11/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007 (abrogat prin O. nr.87/2013)
art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c), e) și h), art. 74 lit. e), art. 76
  O. nr.9/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.116/2013)
art. 9 alin. (8) și (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și h), art. 73
  O. nr.10/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.117/2013)
  O. nr.12/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia (abrogat prin O. nr.119/2013)
  O. nr.14/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 (abrogat prin O. nr.105/2014)
art. 9 alin. (2) și (9), art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și h)
  O. nr.17/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010
art. 11 alin. (1), (2) lit. a) și e), art. 74 lit. h) și i)
  O. nr.18/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică și a prețurilor de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.45/2012)
art. 11 alin. (1), (2) lit. a) și e), art. 74 lit. h) și i)
  O. nr.20/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit (abrogat prin O. nr.28/2014)
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a), f) și h)
  H.G. nr.83/2012 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică
art. 29 2 alin. (3)
  O. nr.4/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2012
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  O. nr.5/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2011
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  O. nr.6/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi (abrogat prin O. nr.78/2015)
art. 9 alin. (9)
  O. nr.12/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea condițiilor-cadru asociate autorizației de înființare (abrogat prin O. nr.80/2013)
art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (31) și art. 15 alin. (1) pct. 1
  O. nr.14/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Procedurii operaționale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport și de sistem", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010
art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. h), art. 74 alin. (1), art. 79 alin. (3)
  O. nr.15/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport și de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre țările perimetrice prin Sistemul electroenergetic național (abrogat prin O. nr.18/2013)
art. 11 alin. (1) și (2) lit. h), art. 74 lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3)


Sâmbătă, 30 mai 2020, 22:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.