ORDIN nr.293 din 4 aprilie 2007
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind abrogarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.293 din 4 aprilie 2007
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 267/20 apr. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.298/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind interzicerea comercializării și administrării unor substanțe cu acțiune thyreostatică și a celor betaagoniste la animalele de fermă
  O. nr.373/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deșeurilor toxice și de risc din laboratoarele sanitare veterinare
totodata, abrogă:
O. nr.483/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deșeurilor toxice și de risc din laboratoarele sanitare veterinare
  O. nr.414/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea veterinară pentru importurile de animale vii din speciile bovine și porcine provenite din țări terțe
  O. nr.498/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protecție în ceea ce privește comerțul cu anumite tipuri de deșeuri animale provenite de la mamifere
  O. nr.495/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deșeuri animale în vederea protecției contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile
  O. nr.496/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc
  O. nr.504/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea și prelucrarea deșeurilor animale, comercializarea lor și prevenirea agenților patogeni din furajele care conțin produse de origine animală sau pește
  O. nr.20/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării anumitor subproduse animale în furajarea animalelor
  O. nr.21/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecție în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile și furajarea animalelor cu proteină animală
  O. nr.22/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecție în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile și furajarea animalelor cu proteină animală
  O. nr.24/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând țările terțe și centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România
  O. nr.106/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate și certificarea veterinară pentru importul de ovine și caprine din țări terțe
  O. nr.144/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
totodata, abrogă:
O. nr.741/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 144/2002
O. nr.69/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
  O. nr.147/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea protocoalelor de testare și condițiile de autorizare a târgurilor de animale, fermelor de carantină sau centrelor de colectare în cazul importurilor de animale vii din speciile bovine și porcine provenite din țări terțe
  O. nr.159/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică
  O. nr.168/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Listei țărilor terțe și a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import în România
  O. nr.234/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei țărilor terțe din care România avizează importul de lapte și produse lactate
  O. nr.242/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei țărilor terțe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum și de carne proaspătă și produse din carne
  O. nr.272/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor țări terțe pentru importul de ecvidee
  O. nr.285/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerințele de sănătate a animalelor, certificarea, precum și declarația oficială pentru importul de piei prelucrate și neprelucrate provenite de la animalele ongulate
  O. nr.304/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul și comercializarea făinei de pește și din alte animale marine, cu excepția mamiferelor, și ale produselor, inclusiv amestecuri, altele decât alimentele pentru animalele de companie, care conțin aceste produse
  O. nr.320/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile detaliate de implementare a sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor, referitoare la înregistrarea exploatațiilor, crotalii auriculare, registrele de exploatație și pașapoartele bovinelor
  O. nr.343/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecție de frontieră din România asupra produselor provenite din țări terțe
totodata, abrogă:
O. nr.485/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecție de frontieră din România asupra produselor provenite din țări terțe
  O. nr.345/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovine
  O. nr.468/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea ovulelor și embrionilor pentru specia ecvidee
  O. nr.476/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sindromul respirator și de reproducție al porcinelor
  O. nr.540/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de tratare a laptelui și produselor lactate destinate consumului uman, provenite din țări sau regiuni unde există riscul de apariție a febrei aftoase
  O. nr.558/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a probelor și criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea pestei porcine clasice
  O. nr.605/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea crotaliilor auriculare la zimbru
  O. nr.618/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sănătății pentru importul din țări terțe de faguri sau stupi de albine, mătci și albine lucrătoare
  O. nr.641/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru importul din țări terțe de lapte și produse pe bază de lapte ce nu sunt destinate consumului uman
  O. nr.644/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește condițiile de sănătate a animalelor și cerințele de certificare pentru importul în România din țări terțe de Crassostrea gigas, în scopul repopulării pentru purificarea apelor naționale
  O. nr.16/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din țări terțe
  O. nr.67/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinați evenimentelor culturale și sportive
  O. nr.68/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește forma codificată și codurile de notificare pentru bolile animalelor
  O. nr.74/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sănătate pentru importul în România din țări terțe de lapte tratat termic, produse pe bază de lapte, precum și de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptării într-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare
  O. nr.76/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de referință pentru detectarea reziduurilor de metale grele și arsen
  O. nr.195/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de către autoritatea veterinară centrală a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor pentru reziduuri trimise de țările terțe în concordanță cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și produsele lor
  O. nr.200/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din țări terțe de material seminal provenit de la ecvine
  O. nr.244/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plăților de export în ceea ce privește bunăstarea animalelor din specia bovine
  O. nr.315/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul transportului, cu referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de transfer și a planului de rută, în cazul transporturilor internaționale
  O. nr.428/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protecție privind activitățile de import în România al unor specii de animale și produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre
  O. nr.455/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește măsuri interimare de siguranță cu privire la activitățile de import de produse de origine animală pentru consum personal
  O. nr.505/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește condițiile și modalitățile pentru aprobarea și înregistrarea unor întreprinderi și intermediari ce operează în sectorul nutriției animalelor
  O. nr.683/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu
  O. nr.723/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman
  O. nr.725/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice
  O. nr.726/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale homeopate de uz veterinar
  O. nr.727/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile naționale pentru autorizarea și supravegherea produselor medicinale de uz veterinar
  O. nr.729/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind crearea unui certificat de protecție suplimentar pentru produsele medicinale veterinare
  O. nr.1.108/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de evaluare a cererilor pentru variații în termenii unei autorizații de punere pe piață, acordată în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare privind procedurile naționale pentru autorizarea și supravegherea produselor medicinale de uz veterinar
  O. nr.1.109/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la examinarea variațiilor în termenii unei autorizații de comercializare pentru produsele medicinale veterinare, acordată de autoritatea veterinară a României
  O. nr.1.110/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura națională pentru raportarea reacțiilor adverse neașteptate, suspecte, ce nu sunt evaluate ca fiind grave, ale produselor medicinale veterinare autorizate oficial și care apar pe teritoriul României
  O. nr.145/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind măsuri de urgență pentru protecția împotriva encefalopatiei spongiforme bovine
  O. nr.171/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a ovinelor și caprinelor


Marți, 21 martie 2023, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.