HOTĂRÂRE nr.405 din 4 mai 2007
privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.405 din 4 mai 2007
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 302/7 mai. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
totodata, abrogă:
H.G. nr.402/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.485/2008 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.463/2016)
- modifică art. 3
  H.G. nr.211/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.463/2016)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) pct. 7, art. 3 alin. (1) pct. 10 lit. a) și c), art. 3 alin. (1) pct. 11, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (5); introduce pct. 111și 121-123 la art. 3 alin. (1), alin. (21) la art. 7; abrogă art. 5 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- abrogă art.7 alin.(5)
  H.G. nr.1.371/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.463/2016)
- introduce pct. 14 la art. 3 alin. (1); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
  H.G. nr.808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
- introduce pct 15 la art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.1.000/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 15 lit. a), b), j), o) și p); introduce lit. s) la art. 3 alin. (1) pct. 15
  H.G. nr.1.050/2012 privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 10; introduce alin. (21) la art. 6, completează anexa nr. 2, introduce anexa nr. 3
  H.G. nr.12/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității Sălii Palatului și pentru modificarea unor acte normative
- completează anexa nr. 3 a - modifică art. 10; abrogă art. 6 alin. (21), anexa nr. 3
Abrogat: H.G. nr.463/2016 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului


Miercuri, 01 februarie 2023, 20:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.