ORDONANȚĂ nr.2 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.2 din 30 ianuarie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.199/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 182/2008
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 10 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 73/31 ian. 2008
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, care inițiază și organizează programe și proiecte culturale
Modifică: O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
- abrogă art.2 alin.(4) și (5)
  O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- modifică titlul, art.1, art.2, art.21, art.4, art.6; introduce cap.I, art.11-13, art.61- art.63, cap.II cu art.9-17, cap.III cu art.18-28, cap.IV cu art.29-30; abrogă art.3, art.5, art.7 și art.8
dispune republicarea
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- abrogă secțiunea a 6-a a cap.I cu art. 12-36
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- modifică art. I pct. 3, 4, 5, 10, 13


Luni, 20 martie 2023, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.