ORDONANȚĂ nr.10 din 30 ianuarie 2008
privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.10 din 30 ianuarie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.177/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 266/2008
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 79/1 feb. 2008
Functie activa:
Modifică: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
- majorează indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- majorează limitele minime și maxime de salarizare
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
- modifică art.4
  O.U.G. nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
- modifică art.3 alin.(2) teza 1
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
- modifică art. 30; introduce art. 301 și 302, completează anexa nr. Ib
Aprobată cu modificări: L. nr.177/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- modifică art.14 alin.(1), anexa nr.Ia, anexa nr.IIa, anexa nr.Ib, anexa nr. IIb, anexa nr. IV/10b, anexa nr. V/2b
Modificată: O.U.G. nr.199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifică anexa nr. VII/2b
  O.U.G. nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- completeză anexa nr. VII/2b
  O.U.G. nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
- prelungește valabilitatea până la 30 aprilie 2009
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 27, art. 30 alin. (3)
  O.U.G. nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 11 și art. 12 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 23, art. 25 și art. 302
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 302
  L. nr.12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- abrogă art. 23 alin. (4)


Luni, 03 octombrie 2022, 17:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.