LEGE nr.35 din 13 martie 2008
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.C.D. nr.19/2010 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H.G. nr.1.035/2010 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3
art. 7 alin. (3), art. 48 alin. (16)
  H.G. nr.1.036/2010 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților care se vor desfășura în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, în data de 5 decembrie 2010
art. 7 alin. (3), art. 48 alin. (16), art. 69 alin. (1)
  H. nr.1/2010 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
art. 131-17, art. 19-21, art. 48 alin. (16)
  H. nr.4/2010 privind desemnarea reprezentantului Autorității Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscripție al Județului Hunedoara constituit pentru alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
  H.G. nr.1.078/2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
art. 34 alin. (1), art. 48 alin. (16), art. 68 alin. (2), art. 69 alin. (1) și (2), art. 72 alin. (2)
  H. nr.3/2010 privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.198/2010 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
art. 48 alin. (16), art. 69 alin. (1)
  H.C.D. nr.15/2011 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H. nr.1/2011 privind informarea autorităților cu responsabilități similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii comunitari care au fost înscriși în listele electorale speciale și la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European
art. 65 alin. (4)
  H.C.D. nr.17/2011 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H.C.D. nr.3/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H. nr.2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
art. 12 alin. (2), art. 65 alin. (4)
  H.P. nr.9/2012 privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente


Luni, 03 octombrie 2022, 11:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.