HOTĂRÂRE nr.433 din 16 aprilie 2008
pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.433 din 16 aprilie 2008
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 322/23 apr. 2008
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
- modifică art.27 alin.(1) și (2)
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
la data de 1 ianuarie 2013
odata cu:
H.G. nr.1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
la data de 1 ianuarie 2013


Duminică, 19 ianuarie 2020, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.