ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.162 din 12 noiembrie 2008
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.162 din 12 noiembrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.174/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 137/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
Publicare: M.Of. nr. 808/3 dec. 2008 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă titlul V cu art. 126 - 140
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
- introduce alin. (11) la art. 3
  O.G. nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
- modifică art. 19 alin. (2); introduce alin. (6) și (7) la art. 17
  O.U.G. nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
- modifică art. 3, art. 16 lit. e), art. 17 alin. (6), art. 19; introduce alin. (2) și (3) la art. 21, alin. (2) la art. 22, art. 221; abrogă art. 17 alin. (5)
  O.U.G. nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
- introduce alin. (3) la art. 22
Aprobată: L. nr.174/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
Modificată: O.U.G. nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- modifică art. 19
  O.U.G. nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
- abrogă cap. II cu art. 4-11, la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017
  O.U.G. nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- introduce alin. (31) la art. 3


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.