LEGEA nr.21 din 10 aprilie 1996
concurenței
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.21 din 10 aprilie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 88/30 apr. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 742/16 aug. 2005 text
  M.Of. nr. 240/3 apr. 2014
  M.Of. nr. 153/29 feb. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
abrogă art. 36 - 38
  L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
abrogă art. 4 lit. a
De văzut și: H.G. nr.395/1990 privind modul de evaluare a productiei-marfa la unele produse din industria miniera
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.59/1996 pentru promulgarea Legii concurentei
Referită de: R./1997 pentru aplicarea prevederilor art.5 și 6 din Legea concurentei nr.21/1996, privind practicile anticoncurentiale
  R./1997 privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevazute de Legea concurentei nr.21/1996 și de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia (abrogat prin O. nr.61/2004)
Modificată: O. nr.7/1998 pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevazut în Legea concurentei nr.21/1996
  O. nr.13/2001 pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevăzut în Legea concurenței nr.21/1996
majorează plafoanele cifrei de afaceri prevăzute la art. 8 și 15
Referită de: O. nr.14/2001 de punere în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr.21/1996 și de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia
Modificată: H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzător
  O. nr.216/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 și 15 din Legea concurenței nr. 21/1996
modifică plafoanele prevăzute la art. 8 și 15
  O.U.G. nr.121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
modifică art. 3, art.4 alin. (1), art.5, art.6, art.7, art.8, art.11 alin. (4) si (5), art. 12 lit.b) si c), art.14 alin.(2), art.15, art.16, titlul cap.IV, art.17 alin. (1), art.18, art.20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (4), art.23, art.26 alin. (3), art.27, art.28 alin. (1)- (3), art. 28 alin. (4), art.29 alin. (2), art.31 alin. (1), art.33, titlul cap. V, art.39 alin. (1), art.40, art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47, art.48 alin. (1) si (2), art.50, art.51 alin. (1) lit. a) si b), art.51alin. (2) lit. c), art.51 alin. (3), art.52, art.55, art.56, art.57, art.59 alin. (1), art.60 alin. (1) - (5), art.61, art.62 alin. (1), art.66, art.67 alin. (2) art.68, art. 69, art.70; introduce alin. (3) la art.9, lit.d) la art.12, alin. (3) si (4) la art.31, alin. (4) la art. 42, art.471, alin. (4) si (5) la art.51, alin. (31 ) la art.60, art.621, art.622; abrogă art.10, sectiunea a II- a a cap. IV (art.34-38), art. 39 alin. (3) , art.59 alin. (2) si (3), art.71, 72, 73 si 74
dispune republicarea
  L. nr.538/2004 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
modifică art.5 alin. (1) partea introductiva, art.7 alin. (7); abrogă art.6 lit. e), art.7 alin. (4) si (6)
dispune republicarea
  O. nr.519/2004 privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.326/2005)
modifică plafonul valoric prevăzut de art. 8 alin. (1)
Referită de: O. nr.148/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenței nr. 21/1996 acordurilor de transfer de tehnologie
Republicare: M.Of. nr. 742/16 aug. 2005 text
Modificată: D.C.C. nr.1.037/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 28 alin. (2) (termenul se împlinește la data de 4 septembrie 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.037/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 28 alin. (2)
Modificată: O.U.G. nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- modifică art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 20 alin. (1), (4) și (6), art. 26, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 40, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 alin. (2) - (4), art. 56, art. 57, art. 58, art. 60 alin. (1), art. 61, art. 64, art. 65, art. 66; introduce art. 171, alin. (3) la art. 19, alin. (4) la art. 22, alin. (4) - (6) la art. 25, art. 351, art. 461, art. 462, art. 471, art. 501, art. 511; abrogă art. 7, art. 13, art. 30 alin. (4), art. 39, art. 63, art. 67
dispune republicarea
  L. nr.149/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 75/2010 și modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 17 alin. (1) la data de 14 iul. 2012, (2), (3) și (5), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. i), l) și ș), art. 27 alin. (2), art. 32 alin. (2), art. 35 alin. (5), art. 351, art. 36 alin. (4), (8) și (11), art. 40 alin. (2), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) și (5), art. 46_2 alin. (3), art. 471 alin. (2), art. 49, art. 50 partea introductivă, art. 501, art. 51 alin. (1) partea introductivă și lit. d), art. 511 alin. (2) lit. a) și b), art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (3) și (5), art. 65 partea introductivă; introduce alin. (31) și alin. (12) la art. 17, alin. (41) la art. 20, alin. (2)-(5) la art. 24, alin. (4) la art. 26, alin. (9) la art. 46, alin. (51) la art. 61; abrogă art. 27 alin. (3), art. 48, art. 55 alin. (6)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (31) lit. h) și alin. (8) lit. f), art. 60; abrogă art. 62
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 33 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (7)
Republicare: M.Of. nr. 240/3 apr. 2014
Modificată: O.G. nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
- modifică art. 19 alin. (1), art. 22, art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (2) și (4); introduce alin. (2) la art. 33; abrogă art. 43 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- modifică art. 19 alin. (1), (2) și (5), art. 23 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 43 alin. (4); introduce lit. f) la art. 19 alin. (4), alin. (31) la art. 58
dispune republicarea
  L. nr.117/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
- modifică art. 19 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 43 alin. (4)
  O.U.G. nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 11, art. 13 alin. (2) și (9), art. 19 alin. (2) și (3), art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (1) lit. l), art. 33 alin. (1), art. 36 alin. (1) și (4), art. 38 alin. (7), art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2); introduce alin. (2) la art. 12, alin. (11) la art. 23, alin. (21) și (22) la art. 23, alin. (21), (31) și (32) la art. 25, alin. (8) la art. 43, alin. (3)-(5) la art. 55, alin. (5) la art. 62; abrogă art. 63 alin. (4)
  L. nr.347/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 15 alin. (2) și (11), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (4), art. 31 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (5) și (8), art. 51 lit. c), art. 55 alin. (2)-(4); introduce alin. (5) la art. 21, alin. (31) la art. 24, alin. (4)-(12) la art. 31, alin. (21) la art. 34, alin. (6) și (7) la art. 34, art. 341, art. 351, alin. (10)- (12) la art. 45, alin. (31) și (32) la art. 55, art. 68 și 69
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 153/29 feb. 2016
Modificată: O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. d1) la art. 31 alin. (5)
  O.U.G. nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- modifică art. 2 alin.(2), art. 21 alin.(1), art. 25 alin.(1) lit.j), art. 38 alin.(12), art. 60 alin.(3); introduce alin.(5) la art. 4, alin. (11) și (12) la art. 38, art. 541, alin. (4) și (5) la art. 55, art.72; abrogă alin.(2) - (5) la art. 66
  O.U.G. nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (5); introduce lit.c1) la art. 31 alin. (5), alin. (61) - (63) la art. 31
  O.U.G. nr.6/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru modificarea si completarea art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996
- modifică art. 15 alin. (2) si art. 15 alin. (9) lit. a); introduce alin. (61) la art. 15
  O.U.G. nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
- introduce lit. t) la art. 25 alin. (1)
  O.U.G. nr.170/2020 Ordonantă de urgentă privind actiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozitiilor legislatiei în materie de concurentă, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
- modifică art. 2 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 38 alin. (12), art. 52, art. 55 alin. (1) partea introductivă, art. 57 alin. (1) si art. 60 alin. (3); introduce alin. (6) la art. 4, alin. (14) la art. 15, alin. (31) si (32) la art. 38, art. 542, alin. (11) la art. 55, alin. (6) si (7) la art. 55 si alin. (11) la art. 57; abrogă art. 66 alin. (2)-(5)
Referită de: Decizie nr.72/2020 DECIZIA nr. 72 din 9 noiembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 55 alin. (1)
Modificată: L. nr.254/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996
- abrogă art. II din O.U.G. nr. 6/2020(cu ref. la modificarea art. 15 alin. (2) si (9) lit.a) si introducerea alin. (61) la art. 15)
  D.C.C. nr.58/2021 DECIZIA nr. 58 din 26 ianuarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (3), art. 25 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1)-(4) din Legea concurenței nr. 21/1996
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozitiile art. 18 alin. (3) (termenul se împlineste la 17 iunie 2021, după care operează prevederile art. 147 din Constitutie)
Vezi si: D.C.C. nr.58/2021 DECIZIA nr. 58 din 26 ianuarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (3), art. 25 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1)-(4) din Legea concurenței nr. 21/1996
- art. 18 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.23/2021 Ordonantă de urgentă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echitătii si a transparentei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
- modifică art. 15 alin. (3), art. 15 alin. (4) partea introductivă, art. 18 alin. (1) si (2); introduce alin. (31) la art. 15, lit. b1) la art. 15 alin. (9), alin. (131) la art. 15, alin. (4) si (5) la art. 18, lit. t) la art. 25 alin. (1); abrogă art. 18 alin. (3)
  L. nr.78/2022 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozitiilor legislatiei în materie de concurentă, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
- respinge O.U.G. nr. 39/2017
  O.U.G. nr.46/2022 Ordonantă de urgentă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor străine directe în Uniune, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
- modifică art. 47 alin. (9)-(12); introduce lit. g) la art. 19 alin. (4), lit. u) la art. 25 alin. (1), art. 311, alin. (13) la art. 47, art. 711
  L. nr.164/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor străine directe în Uniune, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 46/2022 si modifică art. 47 alin. (10); introduce alin. (8)-(11) la art. 24 si alin. (4) la art. 311; abrogă art. 711


Miercuri, 27 septembrie 2023, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.